Myndigheter

Försäkringskassan > Funktionshindrad

Blankettbeskrivning: Format:
Betala med telefon?

Om du vill köpa ett enskilt avtal så ringer du direkt till oss.

Avtalen finns i två Prisklasser,
A och B.

Väljer du Prisklass A som kostar 199 kr per avtal så ringer du
0939 – 114 71 90

Väljer du Prisklass B som kostar 99 kr per avtal så ringer du
0939 – 114 71 80

Du kommer att få ett röstsvar på telefon med prisinformation. Sedan hälsas du välkommen till Blankettbasen och vi läser upp din personliga fyrsiffriga engångkod.

Klicka sedan på Köp A eller Köp B bredvid det dokument som du vill köpa och skriv in din fyrsiffriga engångskod - sedan kan du ladda ner dokumentet.

När köpet via telefon är klart så kommer vår partner Viatel att debitera köpet på din telefonräkning.

0220 - 150 61